Interface settings
PUBG PUBG Region: Europe West Nickname: MeS_snixxay
Chronicle 2
snixx
snixx

Player left the team Mercury eSports by discipline PUBG

snixx
snixx

Player has changed GAME_ID from RISING_snixxay to MeS_snixxay