Interface settings
PUBG PUBG Region: Europe West Nickname: JavyGuti
Chronicle 5
JavyGuty_
JavyGuty_

Player has changed GAME_ID from JavyGuty_ to JavyGuti

JavyGuty_
JavyGuty_

Player left the team Efficiency_Team by discipline PUBG

JavyGuty_
JavyGuty_

Player joined the team Efficiency_Team by discipline PUBG

JavyGuty_
JavyGuty_

Player has activated discipline PUBG

JavyGuty_
JavyGuty_

Player has registered on site